Efektywność energetyczna – jakie są tego zalety?

Każda firma dąży do uzyskania jak największych zysków. Czasami konieczne jest poniesienie dodatkowych kosztów po to, aby w efekcie odnotować dodatni, a nie ujemny bilans wydatków i przychodów. Można to osiągnąć, zwiększając efektywność energetyczną budynku. W optymalizacji wydatków pomoże przeprowadzenie audytu energetycznego. 

Czym jest i kto przeprowadza audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest dogłębną analizą całego budynku pod kątem jego rzeczywistego zapotrzebowania na energię i jej bieżącego zużycia. Audytor lub doradca energetyczny przeprowadza szereg procesów, dzięki którym zyskuje dane pozwalające na ocenienie możliwości zmniejszenia zużycia energii bez negatywnego wpływu na komfort pracy. Audyt energetyczny jest skomplikowaną i wieloetapową procedurą, która może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowaną do tego i doświadczoną osobę. Znaczenie ma nie tylko szeroka wiedza teoretyczna, ale też umiejętności praktyczne. Podczas audytu wykonywane są przeróżne badania, pomiary i obliczenia. Najlepiej jest powierzyć to zadanie wyłącznie pracownikowi jednostki certyfikującej. 

Efektywność energetyczna – jakie korzyści płyną z przeprowadzenia audytu energetycznego?

Audyt energetyczny pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, co przekłada się na niemałe oszczędności w skali roku. Uzyskany raport zawiera gotowe pomysły i wskazówki, dzięki którym możliwie jest poprawienie stanu energetycznego prowadzonego przedsiębiorstwa. Wszystkie zmiany modernizacyjne są szczegółowo opisane. Raport zawiera wyliczenia ekonomiczne kosztów inwestycji łącznie z przewidzianymi spadkami zużycia energii. Przedsiębiorca na podstawie audytu energetycznego wie, jakie oszczędności wiążą się z przeprowadzeniem konkretnych przedsięwzięć. Pozwala to na wybranie tych najbardziej opłacalnych dla firmy. Ponadto audyt energetyczny jest konieczny do uzyskania białych certyfikatów. Podczas składania wniosku do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyznanie świadectwa efektywności energetycznej należy dołączyć do niego dokument potwierdzający przeprowadzenie audytu energetycznego. 

źródło: https://automatykaonline.pl/Artykuly/Energia/Efektywnosc-energetyczna-przedsiebiorstwa